Определете вашата специална ниша за бърз растеж

Определянето на вашата специална бизнес ниша е онзи ключов момент, който може да отличи бизнеса ви от конкуренцията. Без значение дали сте позиционирани в уникална пазарна ниша, или оперирате на силно конкурентен пазар, това е важен момент, който не бива да пренебрегвате.

Защо и как да го направите? Обобщаваме накратко в следващите редове.

Защо идентифицирането на конкретната бизнес ниша е толкова важно?

Определянето на специфичната бизнес ниша е наложително, тъй като нито един бизнес не може да произвежда и/или предлага продукт и/или услуга за всички на пазара. За да реализира успех от дейността си и да генерира продажби, има нужда от фокус – специфична група от клиенти, за които конкретният продукт и/или услуга биха представлявали интерес.

Идентифицирането на конкретната бизнес ниша има решаваща роля, както за собствениците на малък бизнес, така и за предприемачите, които стоят зад големи организации. Струва си да представим и някои конкретни ползи от това да определите вашата специална бизнес ниша за растеж:

Създавате лоялна клиентска база

Фокусирайки се върху определена група от хора, те ще разпознават успешно вашия продукт и марка. Това ви позволява да насочите усилията си за маркетинг, реклама и обслужване към конкретна целева аудитория. Фактор, който е предпоставка за по-високо качество на обслужването и по-ефективна дейност по промотиране за установяване на дълготрайни отношения. Те в даден момент ще доведат и до реализиране на успешни продажби.

Минимизирате влиянието на конкуренцията

Друг важен момент, който в частност споменахме, е намаляване влиянието на конкуренцията. Идентифицирайки своята специална ниша за бизнес растеж, успешно се разграничавате от конкурентите ви, които се насочват към масовия пазар. Съсредоточете се върху предлагането на вашия продукт/услуга към конкретна потребителска група, за да се “състезавате” с доста по-ограничен кръг от конкуренти.

Оптимизирате маркетинговите си разходи

При наличие на специализирана бизнес ниша ще фокусирате усилията си за промоции, реклама и маркетинг върху това да ангажирате тази конкретна група от потребители. Този тип прояви създават предпоставка за изграждането на много по-добри взаимоотношения с тях. Оттук нататък и продажбите ви няма да закъснеят.

Как да се справите успешно с определянето на вашата специална ниша за бърз растеж?

Няколко са ключовите елемента, на които да обърнете внимание, за да определите конкретната пазарна ниша за продукта/услугата ви. Тук ще обобщим основните два сред тях:

Сегментирайте вашите потенциални клиенти

Визираме тези характеристики, обединяващи групата от потенциални клиенти, които биха се възползвали от вашия продукт/услуга. Тук могат да бъдат взети предвид редица демографски фактори, интереси, начин на живот на потребителите и т.н. Когато всички те бъдат определени, ще можете успешно да фиксирате потребителския сегмент, който би закупил вашата стока и/или би се възползвал от услугата ви.

Уверете се, че можете да достигнете до своя потребителски сегмент

Печелившата бизнес ниша стъпва на фактора достъпност. С други думи, за да можете да рекламирате, респективно да продавате своите продукти/услуги, е важно да можете да достигнете до своя потребителски сегмент.

Да вземем за пример потребителска група със следните характеристики: мъже и жени на 60+ години, живеещи в регион с добра интернет свързаност, но за сметка на това хората не използват смартфони. Информират се основно от традиционни медийни канали – телевизия, радио, печат. В този случай вашият продукт/услуга не може да стигне до тях чрез социални мрежи и интернет, а посредством алтернативни методи.

Това е само един пример как достъпността до вашата потребителска група следва да бъде взета предвид при идентифицирането ѝ.

„Разширете бизнеса си на национално и международно ниво“ ще бъде темата на работната сесия по време на месечната среща на Алфа Груп България, която ще се проведе на 19.01.2023г., (четвъртък) между 9:00 и 13:00ч. в зала за Събития Реализатори. Ако имате интерес към участие в срещата, се свържете с нас за повече детайли.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: