Presentation (EN)

В случай че имате проблем с визуализацията по-горе, може да изтеглите английската версия на презентацията от тук.

In case you have any problems viewing the slides above, you can download the English version here.