Разширете бизнеса си на национално и международно ниво

Голяма част от компаниите, превърнали се в световни лидери в областта си, всъщност са били малки предприемачи, за които това е била просто една мечта. Фактът, че са достигнали нивото, на което са в момента, е показателен, че все пак са успели да го направят.

Всяка една бизнес структура стартира с идеята да се развива и разраства, а този ѝ подход неминуемо е свързан с разширяването ѝ на пазара. Ето защо в следващите редове ви представяме някои от причините да се стремите към разширяване на бизнеса ви на национално, а и международно ниво.

Потенциал за приходи

Това може би е основният мотив на на фирми, ситуирани в един или друг сектор, да търсят варианти за национална и международна експанзия. Чрез навлизането на нови пазари достигат и до изцяло нови аудитории. Това, както сами се досещате, означава значителна част потенциални клиенти, респективно – повече продажби.

Приходният потенциал сам по себе си би бил резултат от разширяването ви в даден момент, но в никакъв случай не бива да е самоцел. Съществуват и много други предимства, от които бихте могли да се възползвате, въвеждайки промени в бизнес модела си, стремейки се към международно развитие.

Сигурност за паричните потоци

Паричните потоци имат ключово значение въобще за съществуването на даден бизнес, а от там и за неговия успех. В същото време те са изключително променливи фактори във времето. С установяването на пазарни позиции на национално и международно ниво можете да си гарантирате и сигурност за потока на парите. Какво имаме предвид?

При евентуален спад на продажбите ви на локално ниво, достъпът до националния пазар и в още по-добрия случай – в международен план, могат да го компенсират. При добро израстване и стабилизиране на пазарите вече не сте зависими изцяло от реализираните продажби на локално ниво. При едно добро развитие продажбите, привлечени от другите пазари, могат да ви гарантират известна сигурност за паричните потоци.

По-голяма конкурентност

Всяко едно израстване, каквото само по себе си е и излизането на нови пазари, е стъпка към установяването на по-голямо конкурентно предимство за бизнеса ви. Не е изключено типа продукти/услуги, които предлагате, да се окажат иновативни за чуждия пазар.

Нещо повече – бидейки първите или поне един от първите, който може да предложи уникален продукт/услуга в една не толкова наситена бизнес ниша навън, имате шанса да се превърнете в лидер в своя бранш. С изграждането на бизнес на “международната сцена” получавате шанса да се утвърдите като бранд с име, ползващо се с доверие пред останалите в сектора.

„Разширете бизнеса си на национално и международно ниво“ ще бъде темата на работната сесия по време на месечната среща на Алфа Груп България, която ще се проведе на 19.01.2023г., (четвъртък) между 9:00 и 13:00ч. в зала за Събития Реализатори. Ако имате интерес към участие в срещата, се свържете с нас за повече детайли.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: