Заявка за членство

Моля попълнете данните по-долу и ги изпратете на нашите регионални директори! / Please fill in the information below and submit it to our Regional Directors!

бизнес инструменти

Кандидатствайте за член на Алфа Група!

* indicates required


Отношение към фирмата / Relation to the Company *

Годишен оборот на фирмата / Annual Revenue *

Брой служители във фирмата / Number of Employees *

Бизнес сектор / Business Industry *