Изградете своя балансиран, ефективен екип

Най-важният актив на бизнеса са хората. Влагането на ресурси и време в тях се отплаща с бърз растеж, изграждане на стабилна и престижна компания и увеличаване на финансовите средства. Назначаването на талантливи, компетентни, мотивирани специалисти обаче далеч не е достатъчно, за да се постигне устойчив растеж на бизнеса. Ако компанията е лишена от умело сформиран, сплотен и балансиран екип, то ефективността е малка и не може да бъде компенсирана с личните качества на отделните служители.

Как да изградите своя отличен екип?

Изграждането на балансиран и ефективен екип е задача от компетенциите на лидера. В процеса на изграждането му от съществено значение е изясняването на целите на екипа, на ролите и отговорностите на отделните личности в рамките на екипната дейност, предвиждане на проблемите, които биха довели до неразбирателство в екипа и биха снижили качеството на работата му. Взимането под внимание на определени черти от характера на членовете е полезно, тъй като начинът, по който се отнасят помежду си, оказва силно влияние върху постиженията на екипа, а личностите с труден характер водят до загуба на време на целия екип, пораждайки спорове. Талантливи и компетентни служители с труден характер ще бъдат по-полезни извън екипите. Добрият екип означава добро взаимодействие и взаимоотношение вътре в него, а не просто сбор от отговорни и компетентни служители. Необходими са приети и споделяни от всички визия, ангажираност, цели и мисия. Значими са сплотяването и напасването.

Сплотяването на екипа означава еднаква визия в работата, еднакво отговорно отношение към общата цел и мисията на компанията, но означава още опознаване и разбиране на другия. Насърчавайки неформалните взаимодействия, лидерът сплотява хората в екипа. Това се постига с тиймбилдинг, групови срещи по служебни и извънслужебни въпроси, общи цели извън работата. Ако създадете група служители, мислещи и загрижени един за друг и за компанията; служители, чувстващи се като част от голямо и щастливо семейство; хора, съпричастни на колегите си и на бизнес целите и идеалите на лидера и компанията, вие сте създали идеалния ефективен екип, най-ценния фирмен ресурс, който да доведе компанията до по-високо ниво на развитие.

Ефективният и балансиран екип винаги е запознат с:

 • Мисията и целите на фирмата.
 • Как лидерът вижда бъдещето на компанията, какви цели си поставя в близък и по-далечен план.
 • Как лидерът дефинира успеха.
 • Как лидерът разбира прецизно извършена работа и как оценява ефективността на екипа.
 • Какво мисли лидерът за нестандартните подходи и риска.
 • Каква е стратегията и какви са правилата в екипа.
 • Познаването на тези теми помага на хората в екипа да съблюдават фирмената цел и да я постигат.

Как екипът да работи по-добре?

Факторите за екипната ефективност включват: добра атмосфера, доверие между членовете и правилен подход в конфликтна ситуация, ясен механизъм за взимане на решение, сътрудничество и комуникация между членовете. Ефективният екип е съвкупност от личности, които освен своите високи компетенции, подпомагат и допълват и тези на колегите си в стремеж към постигане на общата цел. За да е ефективен екипът, е важно и да е балансиран в екипните роли – всеки да има своето място, то да е правилното за него спрямо уменията, силните и слабите му страни, да го възприема като „свое“, без да се съмнява, че е подценен или че не би могъл да се справи с подобни отговорности.

Само с внимателно подхождане по всички тези точки е възможно изграждането на идеалния екип, гарантиращ бърз бизнес растеж.

„Изградете своя балансиран, ефективен екип“ ще бъде темата на уъркшопа по време на месечната среща на Алфа Групата, която ще се проведе на 15.04.2021г., (четвъртък) между 9:00-13:00ч. в онлайн среда. Ако имате интерес към участие в срещата, се свържете с нас за регистрационен линк.


Напомняме, че във всяка Алфа Група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:

мар.
20
ср
2024
Месечна среща на Алфа Група „София“ @ Зала за Събития Реализатори
мар. 20 @ 09:00 – 13:00

Заседание на консултативния борд на Алфа Група София

Алфа Групата стартира нов консултативен борд от собственици и управители на развиващи се малки и средни бизнеси в София!

Какво би било, ако:

 • „Имате собствен управителен борд от директори, които да ви помагат всеки месец“….

 • „Някой ви разбира много добре, защото е бил в обувките ви„…

 • „Има с кого да си сверите часовника“…

 • „Бихте могли буквално да си купите време за стратегическо планиране“…

 • „Има къде да си съберете мислите и решителността за последващи действия“…

 • Имате среда, която ви мотивира и ви помага да се развивате“

Това е малка част от споделеното от настоящите членовете на Алфа Групата. След успешното ѝ развитие в София и многобройните запитвания за втора група, тя вече е факт!

Нашето обещание е само едно: да удвоите стойността на бизнеса ви в период от 2 до 3 години!

 

По време на срещата ще имате възможността:

 • Да разберете как да удвоите стойността на бизнеса си в рамките на 2-3 години;

 • Да седнете на една работна маса с други собственици на бизнес от вашия калибър;

 • Да работите по една от темите за бърз растеж;

 • Да отработите личен бизнес казус или предизвикателство в рамките на мастърмайнд сесия (до 3 казуса на среща);

 • Да получите предложения за неговото решение от опитни съмишленици;

 • Да споделите знания и опит от вашето собствено бизнес ежедневие и да се обогатите от това на другите.

Още по темата:

Кратка презентация на „Алфа Групата“

Често задаваните въпроси

Интервюта с членове на Алфа Групата:

 

За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.