Генерирайте потенциални клиенти

Много бизнес лидери имат амбициите да развиват максимално своя бизнес. Един от индикаторите за това, че бизнесът ви върви в правилната посока, е процентът реализирани нови продажби. Те, от своя страна, идват от наличието на нови клиенти. Следователно, за да наблюдаваме прираст по отношение дела на продажбите, естествено трябва да насочим вниманието си към генерирането на потенциални нови клиенти.

Достигането до такива е сред ключовите бизнес процеси, зад чийто успех стоят усърден труд и време. Наличието на екип от професионалисти с нужните знания и опит също е сред водещите фактори, става ли въпрос за развитие на бизнеса в положителна посока.

Доброто маркетингово проучване – ключът към достигането до нови клиенти

Правилното определяне на таргет групата на вашия продукт или услуга е една от най-важните стъпки. Какво предлага конкуренцията в бранша също е сред ключовите въпроси, отговорът на който ще ви даде важна информация за успешното привличане на нови клиенти. Ясното разбиране на главните нужди на потенциалните ви клиенти е резултат, който бизнесът би постигнал успешно, само ако се довери на добро маркетингово проучване. Увеличаването на продажбите, посредством генерирането на нови клиенти, преди всичко се основава на тясната връзка между мотивацията на предприемача за развитие на бизнеса и мотивацията на клиентите да удовлетворят максимално изгодно потребителските си нужди. Накратко казано – търсенето на ефективно решение на проблемите на клиента е най-правилният подход.

Техники за генериране на потенциални клиенти

Много и разнообразни са техниките, които са доказали своя успех в привличането на нови клиенти към бизнеса. За правилното определяне на най-ефективните маркетингови инструменти, относими за дейността на вашия бизнес, ви е необходим маркетинг план. В него подробно трябва да се съдържа информация за вашата таргет група, както и нейните предпочитания и навици на потребление. А ето и някои от най-успешните техники за генериране на потенциални клиенти, използвани от различни бизнес браншове:

1. Телемаркетингът – успешният начин да привлечете онези клиенти, които държат на личния контакт

Без значение дали ще се доверите на външна фирма, или ваши служители ще се свързват по телефона с хора от таргет групата ви, предлагайки им нов продукт или услуга, този подход е доказал успеха си във времето. Този начин за генериране на потенциални клиенти е особено ефективен, когато клиентът държи на личния контакт и препоръка, както и възможността да зададе своите допълнителни въпроси.

2. Референции – доволният клиент, който има силата да повиши процента на продажбите ви

Генерирането на положителни референции чрез ревюта, след като настоящ ваш клиент се е възползвал от услугите ви или е закупувал продуктите ви, се нарежда сред ефективните стратегии за увеличаване продажбите ви. Активното участие в кампании тип “сподели с приятел и получи процент отстъпка при следваща покупка” също има своя немалък принос.

3. Директната реклама – традиционен, но все още ефективен маркетинг подход

“Откъде разбрахте за нас” е въпросът, който много компании задават на своите клиенти с цел определяне ефективността на прилаганата рекламна стратегия. По този начин определяте и най-добрия канал за генериране на рекламни съобщения, за да насочите по-голям процент от инвестициите си именно там.

Немалък човешки и финансов ресурс изисква процесът, свързан с генерирането на нови клиенти и увеличаване дела на продажбите. Тези, а и много други успешни бизнес практики на тема “Генерирайте потенциални клиенти”, ще бъдат обсъдени на следващата среща на Алфа Групата, която ще се проведе на 22.10.2020г. между 8:30-12:30ч. в зала за събития Реализатори.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: