Бъдете бързо развиващ се бизнес лидер

Развитието на бизнеса, изграждането на бранда, увеличаването на капитала и като цяло подема на фирмата са тясно свързани с качествата, уменията и поведението на лидера. Увереност, отдаденост, компетентност, целеустременост, организационни умения и комуникативност безспорно са сред важните качества, чието притежаване различава успешния от посредствения лидер, но далеч не са достатъчни.

Време

Една от най-големите пречки пред компаниите за постигане на бърз растеж е неефективната употреба на времето на лидера. Бизнес лидер, прекарващ голяма част от времето си в решаване на ежедневни казуси и проблеми, не би могъл да постигне бърз растеж. Бързо развиващите се лидери делегират ежедневните задачи на свои служители и инвестират времето и вниманието си в растежа и развитието на бизнеса, в успешни управленски стратегии и повишаване на личната си компетентност спрямо промените на пазара и клиентското поведение.

Контрол

Важно качество за бързо развиващия се лидер е умението да намали директния контрол. Лидери, които държат да упражняват личен контрол върху всяка крачка на организацията и по-маловажните дейности, нямат време да се съсредоточат върху развитието на компанията. Стремежът към контрол се основава на характера на лидера, от една страна, свръхконтролиращ, мнителен, недоверчив, и на неразбирането на потенциалната вреда от този свръхконтрол, от друга. Осъзнаването, че контролът на ежедневните процеси изяжда времето, което може да се посвети на подема на бизнеса, е първата крачка към успех. Следващите са свързани с промяна в мисленето на лидера, насочено към изграждане на доверие във възможностите на подчинените да се справят, без да е необходим личен контрол.

Екип

Създаването на екипи от персонала, управлявани от мениджъри, които да отговарят за изпълнението на ежедневните задачи, е добро решение на проблема. Така упражняваният от лидера контрол ще бъде улеснен и приложен върху няколко подлидера – нещо, отнемащо по-малко време и усилия от контрол върху работата на всеки един служител. Осигуреното обучение на подлидерите с цел подобряване на техните качества и компетенции е ценно и дава сигурност на лидера, от една страна и сигурност на подлидерите, че притежават уменията да взимат ефективни решения и да ги устояват без страх и притеснение. В най-успешните компании подлидерите достигат с практика и обучение такова ниво на развитие, че често знанията им по темата и взетите от тях решения се оказват по-добри от предложените от главния мениджър. Това е моментът, в който лидерът става успешен и бързо развиващ се лидер в пълния смисъл на тази дума.

Добрите бързо развиващи се лидери познават служителите си, интересуват се от техните силни и слаби страни и възлагат задачи, съобразени с тях. Отличават се със способност за ясно предаване на задачите на подчинените и ясни критерии за оценка на работата им. Характерен техен белег е умението за учене през целия живот. Делегирайки пълномощия и задачи на екипите си, лидерът освобождава своето време за комуникация и обмяна на опит с партньори и други мениджъри, за повишаване на компетенциите и трупане на знания за промените в бизнес средите, икономиката, очакванията на потребителите и дори за качествена почивка, която ще стимулира мисленето и ще подобри процеса на управление и взимане на решения.

Важен фактор, определящ управленския успех, е гъвкавостта. Успешно развиващият се лидер притежава способност да анализира и да се адаптира към промените, а не да следва утъпкани пътища.

Новаторство и мислене „извън кутията“, делегиране на правомощия и определяне на приоритетите са успешни способности, водещи до бързо лидерско развитие.

„Бъдете бързо развиващ се бизнес лидер“ беше темата и на работната сесия на месечната среща на Алфа Групата, по време на която членовете на борда – собственици и управители на малки и средни бизнеси – имаха възможност да направят оценка на текущата ситуация, да извлекат своите стратегически заключения и да начертаят план за действие как да преразпределят времето си и да променят работните си навици.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: