Бъдете бързо развиващ се бизнес лидер

Развитието на бизнеса, изграждането на бранда, увеличаването на капитала и като цяло подема на фирмата са тясно свързани с качествата, уменията и поведението на лидера. Увереност, отдаденост, компетентност, целеустременост, организационни умения и комуникативност безспорно са сред важните качества, чието притежаване различава успешния от посредствения лидер, но далеч не са достатъчни.

Време

Една от най-големите пречки пред компаниите за постигане на бърз растеж е неефективната употреба на времето на лидера. Бизнес лидер, прекарващ голяма част от времето си в решаване на ежедневни казуси и проблеми, не би могъл да постигне бърз растеж. Бързо развиващите се лидери делегират ежедневните задачи на свои служители и инвестират времето и вниманието си в растежа и развитието на бизнеса, в успешни управленски стратегии и повишаване на личната си компетентност спрямо промените на пазара и клиентското поведение.

Контрол

Важно качество за бързо развиващия се лидер е умението да намали директния контрол. Лидери, които държат да упражняват личен контрол върху всяка крачка на организацията и по-маловажните дейности, нямат време да се съсредоточат върху развитието на компанията. Стремежът към контрол се основава на характера на лидера, от една страна, свръхконтролиращ, мнителен, недоверчив, и на неразбирането на потенциалната вреда от този свръхконтрол, от друга. Осъзнаването, че контролът на ежедневните процеси изяжда времето, което може да се посвети на подема на бизнеса, е първата крачка към успех. Следващите са свързани с промяна в мисленето на лидера, насочено към изграждане на доверие във възможностите на подчинените да се справят, без да е необходим личен контрол.

Екип

Създаването на екипи от персонала, управлявани от мениджъри, които да отговарят за изпълнението на ежедневните задачи, е добро решение на проблема. Така упражняваният от лидера контрол ще бъде улеснен и приложен върху няколко подлидера – нещо, отнемащо по-малко време и усилия от контрол върху работата на всеки един служител. Осигуреното обучение на подлидерите с цел подобряване на техните качества и компетенции е ценно и дава сигурност на лидера, от една страна и сигурност на подлидерите, че притежават уменията да взимат ефективни решения и да ги устояват без страх и притеснение. В най-успешните компании подлидерите достигат с практика и обучение такова ниво на развитие, че често знанията им по темата и взетите от тях решения се оказват по-добри от предложените от главния мениджър. Това е моментът, в който лидерът става успешен и бързо развиващ се лидер в пълния смисъл на тази дума.

Добрите бързо развиващи се лидери познават служителите си, интересуват се от техните силни и слаби страни и възлагат задачи, съобразени с тях. Отличават се със способност за ясно предаване на задачите на подчинените и ясни критерии за оценка на работата им. Характерен техен белег е умението за учене през целия живот. Делегирайки пълномощия и задачи на екипите си, лидерът освобождава своето време за комуникация и обмяна на опит с партньори и други мениджъри, за повишаване на компетенциите и трупане на знания за промените в бизнес средите, икономиката, очакванията на потребителите и дори за качествена почивка, която ще стимулира мисленето и ще подобри процеса на управление и взимане на решения.

Важен фактор, определящ управленския успех, е гъвкавостта. Успешно развиващият се лидер притежава способност да анализира и да се адаптира към промените, а не да следва утъпкани пътища.

Новаторство и мислене „извън кутията“, делегиране на правомощия и определяне на приоритетите са успешни способности, водещи до бързо лидерско развитие.

„Бъдете бързо развиващ се бизнес лидер“ беше темата и на работната сесия на месечната среща на Алфа Групата, по време на която членовете на борда – собственици и управители на малки и средни бизнеси – имаха възможност да направят оценка на текущата ситуация, да извлекат своите стратегически заключения и да начертаят план за действие как да преразпределят времето си и да променят работните си навици.


Напомняме, че във всяка Алфа Група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:

авг.
22
чт
2024
Месечна среща на Алфа Група „Основатели“ @ Зала за Събития Реализатори
авг. 22 @ 09:00 – 13:00

Заседание на консултативния борд на Алфа Група „Основатели“

Алфа Групата е ексклузивен консултативен борд от собственици и управители на развиващи се малки и средни бизнеси в България

Какво би било, ако:

 • „Имате собствен управителен борд от директори, които да ви помагат всеки месец“….

 • „Някой ви разбира много добре, защото е бил в обувките ви„…

 • „Има с кого да си сверите часовника“…

 • „Бихте могли буквално да си купите време за стратегическо планиране“…

 • „Има къде да си съберете мислите и решителността за последващи действия“…

 • Имате среда, която ви мотивира и ви помага да се развивате“

Това е малка част от споделеното от настоящите членовете на Алфа Групата. След успешното ѝ развитие в София и многобройните запитвания за втора група, тя вече е факт!

 

Нашето обещание е само едно: да удвоите стойността на бизнеса си в период от 2 до 3 години!

По време на срещата ще имате възможността:

 • Да разберете как да удвоите стойността на бизнеса си в рамките на 2-3 години;

 • Да седнете на една работна маса с други собственици на бизнес от вашия калибър;

 • Да работите по една от темите за бърз растеж;

 • Да отработите личен бизнес казус или предизвикателство в рамките на мастърмайнд сесия (до 3 казуса на среща);

 • Да получите предложения за неговото решение от опитни съмишленици;

 • Да споделите знания и опит от вашето собствено бизнес ежедневие и да се обогатите от това на другите.

Още по темата:

Кратка презентация на „Алфа Групата“

Често задаваните въпроси

Интервюта с членове на Алфа Групата:

 

Регистрация

Свържете се с нас за покана и регистрация за събитието!


  За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.