Как да реализираме допълнителни, рентабилни обороти?

Новата година започна, а с нея дойде време и за първата среща на Алфа Групата за 2020-а. Тя се проведе на 21 януари на обичайното място – Арт-галерия „Спектрален“ към зала Панония на хотел Будапеща. Този месец работната сесия бе посветена на следната тема:

Реализирайте допълнителни, рентабилни обороти

Увеличението на рентабилните приходи е цел, към която се стреми всяка компания, а допълнителните такива са бонус, който надали някой би отказал. Пътищата към постигането ѝ обаче са много и различни.

Първата стъпка към нейното осъществяване е поставянето на обективна оценка на потенциала, който има съответният бизнес за тяхната реализация. Важно е да се направи реална преценка на възможностите, която да се превърне в отправна точка за следващи действия.

Членовете на Алфа Групата имаха възможност да избират между четири групи с с примери за възможни допълнителни приходи в зависимост от бранша, в които оперира компанията им. Срещу всяко предложение те отбелязаха дали то вече се прилага, или е потенциален приход, както и дали ще им донесе ниски или високи финансови постъпления.

Списъкът съдържаше десетки възможности, сред които участниците трябваше да изведат 3 основни, върху които биха могли да съсредоточат дейността си и да оценят евентуалните им финансови ползи.

Накрая, но не на последно място, собствениците на бизнеси трябваше да начертаят план за действие как да реализират и предложат на пазара новите услуги и продукти, които да им донесат поне 10-20% допълнителни рентабилни приходи през следващите 12 месеца.

Майтърмайнд сесия а.к.а. представяне на бизнес казус

Част от всяко заседание на Алфа Групата е т.нар. Mastermind сесия, по време на която член на консултативния борд споделя казус от своя бизнес, за който търси решение. На срещата от 21 януари един от участниците представи ситуацията, в която се намира дейността му в момента и поради която е в търсене на нов служител. Поради спецификата на фирмената дейност, както и на управлението на компанията, представящият казуса търсеше повече яснота за себе си на каква точно позиция трябва да бъде назначен новият човек, както и какви качества да притежава, за да допълни от една страна управленския екип, а от друга да поеме част от дейността му. Той сподели от “горещия стол” какви ще бъдат отговорностите на бъдещия член на екипа му, разкри и вътрешно фирмени детайли, които да внесат повече яснота в казуса.

И този път участниците се включиха активно в неговото разрешаване, задавайки разнообразни въпроси и отправяйки конкретни предложения на база получените отговори и техния управленски опит. Всички заедно помогнаха на автора на казуса да изясни пред себе си какви качества трябва да притежава служителят, който търси, както и какви отговорности могат да му бъдат делегирани, за да се освободи ресурс за развитие на нова дейност на компанията.

Благодарим на всички за активното участие и интересните предложения. Очакваме обратна връзка за развитието на казуса на следващата среща на Алфа Групата на 11.2.2020г.

Ако и вие искате да се възползвате от управленски опит, знания и умения на членовете на Алфата Групата, се свържете с нас, за да обсъдим в кратък разговор какви са целите и предизвикателствата пред вашия бизнес в следващите 2-3 години, както и с какво бихте допринесли към колективния опит на консултативния борд.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: