Изяснете ролите в екипа си

Изясняването на ролята на всеки член от екипа на компанията е предпоставка за постигане на целите за изграждане на балансиран и ефективен екип, генериране на приходи, по-висока производителност и бърз растеж на бизнеса. Липсата на яснота за отговорностите, задачите, целите и ролята на всеки член от бизнес екипа води до пропадане на ключови дейности, разочаровани клиенти и загуба на финансов ресурс, а често и на човешкия фактор, тъй като нездравата работна среда води до оттегляне на компетентни служители.

Най-ценният фирмен капитал – хората

За да постигат заедно служителите мисията на бранда, е важно да знаят своите роли – задълженията и отговорностите си в рамките на екипната дейност. Негативен ефект върху бизнеса би имал липсата на подобно разпределение, както и носенето на обща отговорност от всички, което в крайна сметка приключва като обща безотговорност.

Подходяща роля за всекиго

Силните и слабите страни на всеки служител го правят подходящ за заемане на определена роля в екипа. Компетентният по ключовите бизнес въпроси служител, способен да вдъхновява, ръководи и обединява другите и да поема отговорност за решенията си, е подходящ за лидер на екипа.

Новаторът, изобретателят, служителят, мислещ нестандартно и „извън кутията“, е подходящ за човека-идея. Неговият труд поставя нестандартни хоризонти пред бизнеса и в крайна сметка създава отличителен, печеливш и динамичен бранд.

Служителят с аналитично мислене, проследяващ процесите като причинно-следствени връзки и анализиращ резултатите от всяко действие или бездействие, е подходящ за ролята на анализатора в екипа.

Служителят, намиращ общ език и с президента на фирмата, и с чистача, е подходящ за комуникатора на екипа. Притежаващи огромна мрежа от значими лични контакти, този тип хора общуват с лекота, съумяват да привлекат за проект или кауза всеки, когото пожелаят. Интересните познанствата на комуникатора са полезен тласък за бизнеса.

Служителят, успешно представящ и продаващ продукти и услуги, е подходящ за търговеца на екипа. Познаването на маркетинга, пазарите и потребителите е отличителна негова черта, която генерира приходи за бизнеса.

Изпълнителният, лоялен, трудолюбив човек, който не пести сили и енергия, е подходящ за изпълнителя на екипа, а служителят с най-богат опит и квалификация, разполагащ с акуратна информация и познания, необходими за постигане на фирмените цели, е най-добрият избор за ролята на експерта.

Ролята на членовете в ръководния екип

При определяне ролята на членовете на мениджърския състав следва да се има предвид, че във високите управленски нива екипът, а не отделният човек, е инструмент на устойчивия и траен успех на управлението.

Седем са ролите в ръководния екип като на чело е председателят – доминиращ, устойчив, отговорен, погълнат от целите. Другите роли са: човекът-растение, носител на новаторството, идеите и вдъхновението, намиращ нестандартни решения, човекът-ресурси, осигуряващ комуникациите и продажбите, човекът-форма, подходящ за лидер на проекти, приветстващ предизвикателствата и работещ усилено, за да се случат поставените цели. Подходящ за ролята на организатор на процесите е човекът-работник, който преобразува стратегии и решенията в дефинирани и управляеми задачи, а подходящ да избира кой проект има смисъл и кой да бъде преустановен е наблюдаващият оценител – интелигентен и компетентен анализатор с отличен нюх. Човекът-изпълнител държи да се увери лично, че всеки детайл от проекта е изпипан прецизно и не толерира небрежността. Неговата работа често спасява екипа от фатални грешки.

Всички тези типове роли, съчетани хармонично в управленския екип, правят постигането на целите на фирмата възможно и бързо.

„Изяснете ролите в екипа си“ ще бъде темата на работната сесия по време на месечната среща на Алфа Групата, която ще се проведе на 20.04.2023г., (четвъртък) между 9:00-13:00ч. Ако имате интерес към участие в срещата, се свържете с нас за регистрационен линк.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: