Как да привлечем правилните хора?

Как да привлечем правилните хора

„Най-ефективният начин да прекараш една сутрин.“

В динамично развиващия се свят на корпоративния бизнес и с напредъка на организациите в световен план, изпълнителните директори и мениджърите все по-често си задават въпроси: „Как да привлечем правилните хора в екипа?“, „Как да разпознаем талантливите кандидати и да ги задържим като служители?“

Темата „Как да привлечем правилните хора в екипа?“ заинтригува членовете и гостите на поредната среща на консултативния борд на Алфа Груп на 22.06.2016 г. Собствениците на фирми имаха възможност да се уверят в ефективността на концепцията на Алфа Груп – да работят в сигурна среда без пряка конкуренция и да споделят опита си как стратегически развиват човешкия капитал във фирмите си. Всички присъстващи се обединиха около убеждението, че подборът на подходящи служители е фактор за развитие и поддържане на устойчива организационна ефективност и висока печалба. Обсъждането на нови и ефективни техники за добър подбор подпомогна членовете на борда в стремежа им да идентифицират нови механизми за развитие на човешкия капитал в техните фирми.

Членовете на Алфа Груп се увериха, че предизвикателството да обсъждат подборните процедури и намирането на талантливи служители за своята бизнес среда със съветници, приятели и ментори има инвестиционен характер. Инвестирането в човешкия капитал има определена стойност и е източник на сегашни и бъдещи доходи, както за индивидите – носители на човешкия капитал, така и за организациите и бизнеса. „Вложените средства в човешкия капитал не са с мигновена и цялостна възвращаемост“ споделиха някои от тях. Възвращаемостта на инвестициите в човешкия капитал е много по-голяма и по-сигурна, когато се създаде устойчивост за управление на човешките ресурси на съответната организационна структура и се подобри подборът на талантливи служители беше изводът от мастърмайнд груповата работа.

Присъстващите директори се убедиха, че могат да удвоят стойността на бизнес печалбата в рамките на година чрез новите механизми на подбор и водене на интервюта.

В срещата участваха ръководители от фирмите: VBH Bulgaria, ЗАД България, ГудУил Консултинг ЕООД и други.

За следващия път

Следващата среща на The Alpha Group ще се проведе на 03.08.2016г. (сряда). Тогава ще работим по темата:

„Изясняване на ролите в екипа ви“

Във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш, затова местата на участниците са ограничени до 20. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие в следващата среща на The Alpha Group! Подробности за предстоящите събития може да намерите тук. За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с Вашия регионален директор от нашия екип.

%d bloggers like this: