промяна

Успешните членове на Алфа Груп

Какво е характерно за успешните членове на Алфа Груп?

Посвещават се на промяната

Осъзнавате, че „не знаете това, което не знаете“ и сте отворени да получавате и да подавате нови идеи, които Continue reading