Изградете своя ангажиран и упълномощен екип

Ангажирани екипи

В основата на ефективното функциониране на всяка една компания стоят оптимизирани бизнес процеси, засягащи капитали, хора, оборудване, програми. В настоящата статия ще обърнем внимание на човешкия ресурс, защото вярваме, че високоефективният екип е основният градивен елемент за успешния бизнес. Текстът има за цел да съдейства на бизнеса като предостави съвети за това как да изгради ангажиран и упълномощен работен екип, както и да представи предимствата му.

Индикатори, които ще ви подскажат доколко успявате да ангажирате работния си екип

Динамичните бизнес процеси са фактор, който всеки един лидер навременно следи, за да намери най-доброто решение за компанията. Нивото на ангажираност и упълномощаване на служителите са фактори с доказано значение за успеха на всеки един бизнес. Наемането на квалифицирани и мотивирани кадри не е достатъчно за съставянето на високоефективен екип. Без да изключваме значението на тези важни кадрови характеристики, важно е да отбележим, че правилното позициониране на вашите служители в подходящите за тях работни роли има определящо значение за изпълнението на поставените бизнес цели. Ангажираността на работния ви екип до голяма степен се определя именно от това първоначално разпределение. Ето и още два индикатора, които ще бъдат от полза при определяне нивото на ангажираност на служителите ви:

1. Количеството и качеството на изпълнените задължения в посока постигане на поставените бизнес цели на компанията

Силната мотивация за работа е равна на по-голяма ангажираност от страна на служителите и обратното. Обикновено в прохождането си към кариерното развитие служителите се чувстват силно мотивирани, а с течение на времето, когато в компанията не настъпват почти никакви промени, губят своя интерес към работата. Това от своя страна води и до намаляване на работната ефективност в компанията.

Едно от важните задължения на лидера в компанията е постоянното наблюдение върху поведението на работната група – доколко служителите се справят с крайните срокове и какво е качеството на извършената работа, включват ли се в бизнес разговори, касаещи развитието на компанията и т.н. Ако отчетете спад в ангажираността на екипа, която най-често се изразява с липсата на заинтересованост, неглежиране на крайни срокове и други подобни – помислете за евентуална вътрешна промяна.

2. Липсата на ефективна комуникация между служителите и ръководството може да се окаже “препъни камъка” в ангажирането на екипа

За никого не е тайна, че ефективната комуникация е отговорна за изграждането на важни взаимоотношения на работното място, а и не само. Истинският лидер, освен че трябва да говори, понякога трябва и да се вслушва в мнението на служителите си. Връщайки се отново към правилното разпределение на задълженията в екипа – всеки е добър в ролята, която изпълнява, следователно той има компетентното мнение в дадената област. Не бихте искали съвет за кредит от човека, който отговаря за производството например, а бихте се обърнали към финансиста във фирмата, нали? Истината е, че нерядко служителите спират да бъдат активни, именно защото остават с впечатлението, че идеите и мненията им не са приети на сериозно от страна на ръководството. Разбира се, не е задължителното разговорите да са свързани само с дейността на фирмата – личностно усъвършенстване, удовлетвореност от страна на екипа и други също са много релевантни.

Екипът, който има силата да променя или защо упълномощаването на служителите ви е полезно за бизнеса?

Груповите разговори са тези, в които най-често се раждат печелившите стратегии. В упълномощения работен екип всеки член може да изрази мнението си по даден въпрос и то ще се вземе под внимание. Екипът има способността да се самоорганизира около изявения лидер в него, като добива силата да влияе върху фирмената политика, различни бизнес проекти и т.н.

Компания, чиято дейност до голяма степен се структурира около изявен упълномощен екип, се характеризира с висок дял високообразовани служители. Овластеният екип се отличава с опростена йерархична рамка, която би била много по-ефективна и в която важат строги междуекипни правила. Когато екипът е оправомощен, то той се ползва с висок морал при вземането на важни бизнес решения. В този случай отпада нуждата от специален мениджър за вземането на конкретни управленски избори. Изграждането на ангажиран и упълномощен екип значително ще подобри производителността и растежа на компанията.

„Изградете ангажирани и упълномощени екипи“ ще бъде и темата на следващата среща на Алфа Групата. Тя ще се проведе на 18.6.2020г. между 8:30-12:30ч. Наши домакини ще бъдат фирма Реализатори, членове на Алфа Групата от самото ѝ начало. Те ще ни посрещнат в новия си, по-голям офис, включващ разширена производствена база и съвременна зала за обучения и групови занимания.


Напомняме, че във всяка Алфа група може да участва само по един представител от бранш и местата на участниците са ограничени до 12. Побързайте да заемете Вашето място преди конкурентите си и се запишете за участие ОЩЕ СЕГА! Следващата среща на Алфа Груп ще се проведе на:

дек.
16
чт
2021
Заседание на Алфа Груп България @ Зала за събития "Реализатори"
дек. 16 @ 10:00 – 14:00

Заседание на консултативния борд на Алфа Груп България

 

Работата в Алфа Групата Ви дава възможност:

 
  • Да удвоите стойността на бизнеса си в рамките на 2-3 години;

  • Да седнете на една работна маса с други собственици на бизнес от Вашия калибър;

  • Да работите по една от темите за бърз растеж;

  • Да отработите личен казус или предизвикателство в рамките на мастърмайнд сесия (до 3 казуса на среща);

  • Да получите предложения за неговото решение от опитни съмишленици;

  • Да споделите знания и опит от Вашето собствено бизнес ежедневие и да се обогатите от това на другите.

 

Тук може да намерите често задаваните въпроси и правилата и принципите на Алфа Групата!

 

Покупка на билети


За повече информация, може да обърнете внимание на често задаваните въпроси и да се свържете с регионален директор от нашия екип. График на срещите до края на годината може да намерите тук.

%d bloggers like this: